Disclaimer & Privacy

 

Deze website wordt beheerd door

Huisartsenkring Antwerpen Zuid vzw (afgekort HAAZ)

Goedetijdstraat 140 te 2660 Hoboken

kringhaaz@gmail.com

Ondernemings-nummer: 0434.597.117

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

 

WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM MAAKT HAAZ ER GEBRUIK VAN?

De website van HAAZ maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en uw persoonlijke voorkeuren in kaart.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij u de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

 • Onze website voortdurend optimaliseren;
 • Uw voorkeuren onthouden, zodat u niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer u onze website gebruikt;
 • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
 • Onze marketing efficiĆ«nter maken, zodat we u een betere service kunnen bieden.

 

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen HAAZ. We geven uw gegevens dus niet door aan derden.

 

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER EN WAARVOOR DIENEN ZE?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieƫn opdelen:

1. Essentiƫle cookies

Essentiƫle cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die informatie over uw keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld uw taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin u woont.

3. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

4. Marketingcookies

Marketingcookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met uw interesses.

 

WELKE COOKIES WORDEN ER GEPLAATST VIA ONZE SITE?

First party cookies

HAAZ maakt gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen.

Cookie-overzicht:

PHPSESSIDā€‹

 • Type: essentiĆ«le cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van uw sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer u de pagina herlaadt of een fout maakt.

_icl_current_admin_language_{hash}

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 30 minuten
 • Doel: Deze cookie is gekoppeld aan een WordPress plug-in WPML en slaat de ingestelde taal van WordPress-beheersysteem op.

_icl_current_language

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 1 dag
 • Doel: Deze cookie is gekoppeld aan een WordPress plug-in WPML en slaat de ingestelde taal voor de website op.

woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: Deze cookies zijn gekoppeld aan een WordPress plug-in WooCommerce. De cookies bevatten informatie over de winkelwagen als geheel en helpen WooCommerce om te weten wanneer de winkelwagengegevens veranderen. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

wp_woocommerce_session_

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 1 dag
 • Doel: Bevat een unieke code voor elke klant, zodat de plug-in weet waar de winkelwagengegevens in de database voor elke klant te vinden zijn. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

wordpress_logged_in_{hash}

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: Hiermee wordt gecontroleerd of de huidige bezoeker al dan niet een aangemelde gebruiker van WordPress.com is.

wordpress_sec_{hash}

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om uw authenticatiegegevens op te slaan. Het gebruik ervan is beperkt tot het beheersysteem.

wordpress_test_cookie

 • Type: essentiĆ«le cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: Controleert of cookies zijn ingeschakeld om de juiste gebruikerservaring te bieden.

wp-settings-{user_id}

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 1 jaar
 • Doel: Onthoudt de wp-admin-configuratie van een gebruiker.

 

HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN?

U kunt de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wilt u de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kunt u hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logoā€™s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HAAZ of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HAAZ levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal HAAZĀ inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

HAAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.

Alle inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HAAZĀ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

HAAZ kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programmaā€™s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of paginaā€™s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginaā€™s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.
HAAZ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYBELEID

HAAZ hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

HAAZ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geĆÆnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. HAAZĀ garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.

HAAZ kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geĆÆnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.

HAAZ heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van HAAZĀ zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

 

RECHT VAN VERZET

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode.

U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan HAAZverstuurd per aangetekende post. HAAZĀ verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP TOEGANG

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door HAAZ, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieƫn ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan HAAZ verstuurd per aangetekende post. HAAZ verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

RECHT OP CORRECTIE

HAAZ hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen.

Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. NAAM BEDRIJF zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen van de klant bevoegd.

 

WIJZIGBAARHEID

Huisartsenkring Antwerpen Zuid vzw heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 10 MAART 2020.