Toegang voor artsen – Nieuws

Humane Biomonitoring in Hoboken gaat van start

Vanaf vandaag gaat de humane biomonitoring in Hoboken officieel van start (zie persbericht).

200 jongeren van 14-15 jaar in een straal van 3 km rond Umicore (Hoboken, Kruibeke, Hemiksem) kunnen deelnemen aan een onderzoek om milieuvervuiling (zware metalen en fijn stof) en het effect ervan in hun lichaam te meten. De staalnames gebeuren in 2023. In 2024 kennen we het resultaat.

Dinsdag 25/10 om 20 uur oktober gaat er een infosessie voor de omwonenden door in Gravenhof, Hoboken. Woensdag 26/10 om 19 uur is er een digitaal moment met dezelfde info.

Volg de studie op

Wenst u bijkomende informatie, verwijzen we u graag naar collega dr. Filip Vanderoost, die de kring vertegenwoordigt in de Medisch Werkgroep Lood.

Lieve collegaā€™s,

Graag geef ik jullie een huisartsgeneeskundige update betreft de zware-metalen-problematiek in Hoboken.

Wanneer worden de kindjes nog eens getest op lood?

6-maandelijks worden de kinderen <12 jaar in de wijken Moretusburg en Hertogvelden uitgenodigd om een capillaire bloedprik in de vinger te ondergaan, ter opvolging van de loodwaarden in het bloed.Ā  De volgende sessie staat nu in oktober 2021 gepland. Ook kinderen buiten de wijk kunnen zich opnieuw gratis laten testen, hiervoor meer info in de nieuwsbrief van de Medische Werkgroep.

Wat zijn de effecten van zware metalen op de gezondheid?

Lood kan onder andere neurologische ontwikkelingsproblemen veroorzaken, evenredig met de mate van blootstelling. Er is geen veilige drempel van lood in bloed (WHO). Maar ook Arseen en Cadmium zijn geen lachertjes. Meer info in de vernieuwde steekkaart voor huisartsen

Hoe zijn de waarden van lood-in-bloed geƫvolueerd doorheen de jaren?

De gemiddelde waarden over de jaren heen zijn hieronder weergegeven, met een stevige piek in maart 2020.

Huidig zijn de gemiddelden terug gezakt naar die van vĆ³Ć³r de corona-crisis. Ook veel kinderen buiten de wijk kregen de kans om zich laten testen, waarbij enkele kinderen ook effectief hogere waarden hadden.

Wat gebeurt er nu allemaal in (en buiten) de wijk?

Naar aanleiding van de piek in maart 2020, hebben zowel Stad Antwerpen als de directie van Umicore dit pijnlijk momentum gebruikt om een groot deel van de wijk te ontvolken, zij het door sociale huurders te verplichten te verhuizen of huizen op te kopen om een buffer te creƫren. Het zou om meer dan 200 woningen gaan, momenteel in volle transitie.

Positief is dat ondertussen de milieuvergunning voor Umicore merkelijk verstrengd is, onder andere door lagere gemiddelde lood-in-bloedwaarden op te leggen. De directie van Umicore heeft beslist hier tegen in beroep te gaan. Hierover mijn reactie in Knack.

OVAM heeft recent ook een nieuwe uitgebreide bodemanalyse gedaan in heel Hoboken, op specifieke plaatsen (scholen en dergelijke). Daaruit blijkt dat op heel veel plaatsen een significante zware-metalen-verontreiniging aanwezig is. Op 2 plaatsen zijn zelfs de risicogrenswaarden overschreden.

Wat wordt er als huisarts van me verwacht?

De meest essentiƫle zaken staan vermeld in de vernieuwde steekkaart voor huisartsen. Hierin staat vanaf welke waarden je extra stappen moet ondernemen, naar wie je de mensen kan verwijzen, enzovoort.

Kan ik als huisarts zelf zware metalen in bloed bepalen?

Enkel voor lood is dit mogelijk. Andere zware metalen zijn erg moeilijk te bepalen (met omslachtige procedures), en erg lastig te interpreteren.

Probeer mensen zoveel mogelijk naar de officiƫle instanties te verwijzen (met als ideaal aanspreekpunt voor patiƫnt Ʃn arts, de wijkverpleegkundige liesbet.degroot@logoantwerpen.be). Mocht je toch zelf lood-in-bloed willen bepalen bij een patiƫntje, dan moet dit via een speciale donkerblauwe tube gebeuren, te bestellen bij je labo (of verwijs ze rechtstreeks naar het labo, samen met de aanvraag). Opgelet: dit kan in een huisartsenpraktijk (of in het labo) enkel op veneus bloed, wat wel wat lastiger is dan een vingerprik. Kostprijs: tussen de 8 Ơ 12 euro, maar mensen kunnen de factuur doorsturen naar Umicore.

Welke zorg bestaat er voor kinderen met verhoogde lood-in-bloedwaarden?

Er bestaat een laagdrempelige financiƫle zorgondersteuning, dewelke kan aangevraagd worden via een vlotte specifieke procedure. Zeker de moeite om aan te vragen bij vermoeden van mogelijke ontwikkelings- of gedragsproblematiek bij het kind. Per dossier wordt dan bepaald welk budget het kind ter beschikking krijgt voor een bepaalde periode, met als doel de rechtstreekse kost (bv. remgeld) voor de ouders tot nul te herleiden.

Waar kan ik makkelijk alle info terugvinden?

Op de website https://logoantwerpen.be/hoboken staat de belangrijkste info gebundeld. De laatste samenvattende nieuwsbrieven inzake de metingen staan hier.

De ophefmakende Pano-reportage van begin dit jaar geeft je ook een goed beeld van de historiek en de huidige problematiek.

En aarzel zeker ook niet om mij of Liesbet (liesbet.degroot@logoantwerpen.be) te contacteren voor mee info! We hopen binnenkort eens samen een bijscholing te organiseren via de kring.

Met vriendelijke groeten,

FILIP VANDEROOST

Huisarts

Filip.vanderoost@gvhv.be Ā 

In bijlage brief van de PGC, met doel deze zoveel mogelijk naar artsen en apothekers te versturen. Er komt nog een officieel schrijven naar de kringen toe, maar aangezien de ernst van deze zaak, hierbij alvast brief ;Ā 

PGC casus

 

Met de nieuwe conventie voor eerstelijnspsychologen (ELP) komt een uitbreiding van het aanbod en de financiering van psychologische zorg in de eerste lijn. Deze psychologische zorg is voor personen met (risico op) lichte tot matige psychische problematieken. Via preventie, vroeg-detectie en -interventie kan escalatie van problemen verhinderd worden. Er wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen die het meeste getroffen zijn door COVID-19 zoals jongeren, senioren, ā€¦

Om de drempel tot psychologische zorg voor deze kwetsbare doelgroepen te verlagen wordt ā€œvindplaats gericht werkenā€ gepromoot. De klinisch psycholoog/orthopedagoog gaat zoveel mogelijk outreachend werken in de directe leefomgeving van de zorggebruiker.

Huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra worden gezien als een ideale ā€œvindplaatsā€.

Huisartsen kunnen hun praktijk openstellen voor een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog, als zelfstandige of in loondienst (min 8 uur per week). In ruil voor het ter beschikking stellen van een lokaal, kan terugbetaalde, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychologische zorg aangeboden worden aan patiƫnten.

Om als vindplaats te fungeren en de praktijk dus open te stellen voor een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog kunnen huisartsenpraktijken zich bij het netwerk GGZ in hun regio aanmelden.

Meer informatie via deze brief : oproep huisartsenpraktijk als vindplaats GGZ

Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. Het doel van deze lijst is het terugdringen van niet-passende zorg in de huisartsenpraktijk.

2022-06-03_beter-niet-doen_aanbevelingen_geprioriteerd_door_huisartsen_pdf

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/huisartsen-publiceren-beter-niet-doen-lijst

Informatie update “begin augustus 2022”

Info-Huisartsen-aug2022_def

Informatie aan (huis)artsen over de vaccinatie tegen apenpokken.

Deze is enkel mogelijk in 9 referentiecentra. Lees hier het bericht.

Een patiƫnt die denkt een hoog risicocontact te hebben gehad, neemt best contact op met zijn huisarts of behandelende arts. Deze kan in overleg met het referentiecentrum bepalen of het nuttig is dat de patiƫnt gevaccineerd wordt, ter plaatse in het referentiecentrum.

Nieuwsflash infectieziekten van juliĀ 2022

  • Coronavirus (SARS CoV2) ā€“ Epidemiologische situatie en beheersniveau
  • Apenpokken –Ā  uitbraak in verschillende landen over de hele wereld
  • Trend meldingen Infectieziekten
  • Warmteplan
  • Netwerk van huisartsen peilpraktijken – Doe mee!
  • Polio – Detectie van vaccin-afgeleid poliovirus type 2 (VDPV2) in omgevingsstalen in het Verenigd Koninkrijk

 

Lees de nieuwsflash

Het grootste wetenschappelijk congres voor huisartsen in Europa komt van 7 tot 10 juni 2023 samen in Brussel. Wonca 2023 is de 28-ste bijeenkomst, en duizenden huisartsen verlaten voor even hun dagelijks praktijk om nieuwsgierig over de muurtjes te kijken hoe collegaā€™s in het buitenland hun huisarts zijn beleven. Niet alleen kijken kan, maar ook presenteren van eigen ervaringen als huisarts. Lees hier meer

Het bevat een overzicht van de Belgische cijfers m.b.t. COVID-19 en apenpokken.

Dit Bulletin wordt samengesteld door een aantal federale overheidsorganisaties volksgezondheid, en wordt elke vrijdag verstuurd. Deze frequentie kan worden aangepast volgens de epidemiologische evolutie.

Lees de bulletins hier.

 

Vanaf 1 februari kan je apotheker je een nieuwe dienst aanbieden voor het afbouwen van je slaapmedicatie. De bereidingen en adviezen van je apotheker worden terugbetaald door het Riziv.

Sensibilisatiefolder afbouw BENZO

Overeenkomst patiƫnt-arts-apotheker-afbouw BENZO

Informatiefiche voor de arts – afbouw benzo

Elke dag 10 minuten bewegen metĀ  sportcoach Bart:

https://www.youtube.com/watch?v=_LNaWZzosEI

 

Help inactieve mensen op weg naar een beweeglijker leven met een persoonlijk coaching traject.

Link naar bewegen op verwijzing