Toegang voor artsen – Contacten

Op deze subpagina delen we mogelijk interessante contactgegevens.
Bent u op zoek naar specifieke informatie die nog niet op de website terug te vinden is, stuur dan zeker uw vraag aan kringhaaz@gmail.com. Het kringbestuur zal bekijken of we uw vraag verder kunnen behartigen.

Maandelijks verzendt ZNA een nieuwsbrief aan de huisartsen. Deze nieuwsbrief bevat ZNA-nieuws voor huisartsen en steeds ook een link naar de meest recente versie van de ZNA-artsenlijst.
Bent U ge√Įnteresseerd om ook op de verzendlijst te komen, voegt ZNA Uw contactgegevens graag toe aan de verzendlijst. Hiervoor volstaat een korte mail aan ¬†huisarts@zna.be.

***

 

Website

Bekijk de website

Activiteiten

Bekijk de agenda

Nieuwsbrieven

Lees meer via deze link

FAQ over de VIHP

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (UA)

Info voor huisartsen/postgraduaat verpleegkundige

 

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de pati√ęnten in de eerstelijn. De opleiding speelt proactief in op het veranderd zorglandschap.

Bekijk de website

Ben je verpleegkundige?

Neem deel aan een online Р infomoment

Ben je huisarts?

Vraag een vrijblijvend gesprek  over hoe een VIHP het verschil kan maken in jouw praktijk.

Lees meer

Zet als Antwerpse huisartspraktijk mee je schouders onder de Vlaamse visie op eerstelijnszorg en meldt je aan voor het ZIHP-project!

Om de huisartspraktijken te ondersteunen in de zorg voor pati√ęnten die kampen met problemen op verscheidene vlakken (oa. lichamelijke gezondheid, financieel, huisvesting, geestelijke gezondheidsproblemen, eenzaamheid, problemen in het gezin of met opvoeding,‚Ķ) stellen we vanuit de Stad Antwerpen GRATIS een sociaal verpleegkundige tewerk in de huisartspraktijk voor een bepaalde periode (zgn. ZIHP project). Deze verpleegkundige helpt de pati√ęnt door deze te ori√ęnteren naar de juiste welzijnsactoren en helpt de huisartspraktijk om wegwijs te worden in het welzijnslandschap van de regio.

Zo willen we vanuit de Stad Antwerpen bijdragen aan een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waarin werk wordt gemaakt van een gelijke gezondheidskans voor alle burgers, ook de meer kwetsbaren.

Fiche_ZIHP_project

Contact : Sofie Hermans
sofie.hermans@antwerpen.be
dienst Gezondheid stad Antwerpen

ELZ Antwerpen Zuid : website

***

Het Vlaams expertisepunt Mantelzorg en de 6 erkende mantelzorgverenigingen organiseren op 3 oktober de studiedag ‚ÄėZorg dragen voor wie zorgt. Lokaal aan de slag met het Vlaams Mantelzorgplan‚Äô.

 

 

Halt2Diabetes 

 

***

WEBSITE LOGO ANTWERPEN

Beste,

hierbij meer info over het CAW Antwerpen en specifiek ook CAW Huis Zuid.

Zie bijlage ‘Toegangspoort tot CAW Antwerpen’: overzicht van de werkingen en contactgegevens waarnaar huisartsen kunnen verwijzen.

Toegangspoorten CAW Antwerpen – ELZ Zuid

Zie bijlage ‘CAW Huis Zuid’ voor meer info over de eerste lijnshulp binnen het CAW Antwerpen voor de regio ELZ Zuid.

CAW Huis Zuid

Hopelijk kan dit dienen op jullie online platform en maken dat huisartsen sneller hun weg vinden naar het welzijnswerk.

Indien u vragen of bijkomende opmerkingen heeft, aarzel niet om me te contacteren.

Sanne Coremans
Projectcoördinator Gezondheid in de wijken
M gezondheidindewijk@cawantwerpen.be

T 0476 88 00 65

***

Het Kruispunt Zuid

Kruispunt Zuid richt zich in eerste instantie op de inwoners van Kiel (2020), Hoboken (2660) en Wilrijk (2610). Lees hier de brief. 

Iedereen kan ons bereiken tijdens onze openingsuren, zowel telefonisch als fysiek¬†voor een eerste verkennend gesprek. Afhankelijk van de vraag worden cli√ęnten doorverwezen of wordt er een vervolgafspraak aangeboden. Een overzicht van onze werking is terug te vinden op kruispunten.be.

Team Kruispunt Antwerpen Zuid

De Bosschaertstraat 30, 2020 Antwerpen

E: antwerpen-zuid@kruispunten.be
T: 03 207 18 22

dinsdag 13:00 ‚Äď 16:00 uur.
vrijdag 13:30 ‚Äď 16:30 uur.

 

In najaar 2022 gaan verschillende partners van Netwerk SaRA van start met het zorgpad voor su√Įcidale personen dat zij samen ontwikkelden.

Doelstelling? Samen streven naar kwalitatieve, afgestemde zorg voor su√Įcidale personen.

SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cli√ęnt en diens context.

Samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen

Meer informatie over SaRA

Beste huisarts(en),

Graag hadden we jullie op de hoogte gesteld dat de Diabetes Liga E-forms ontwikkelde voor aangepaste rijbewijzen voor personen met diabetes.

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.
Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog. Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga vzw nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken om te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. Er wordt een PDF gecre√ęerd dat afgedrukt en meegegeven kan worden aan de persoon met diabetes.

Volgende e-forms zijn beschikbaar:
Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be.

Bekijk de formulieren alvast eens in je EMD!

Contacteer ons gerust op: inge.everaert@diabetes.be bij verdere vragen omtrent deze rijgeschiktheidsattesten.

Vriendelijke groeten,

Inge Everaert
Namens Diabetes Liga vzw

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen staat in voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Eén van onze opdrachten daarbij betreft de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Ook zorgverleners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld zoals vrouwelijke genitale verminking, seksueel- of huiselijk geweld, met inbegrip van het daarbij gepaard gaande psychologisch geweld. Zij zijn immers vaak één van de weinigen die op de hoogte zijn van bepaalde situaties van gendergerelateerd geweld of deze hebben vastgesteld.

Uit offici√ęle resultaten van het UN-MENAMAIS onderzoek naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in Belgi√ę, blijkt dat wanneer slachtoffers het geweld onthullen, het vooral professionals uit de zorgsector, en meer bepaald de huisarts of kinderarts, zijn die worden geraadpleegd. Bovendien blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken dat slachtoffers wensen dat de arts hen, bij eventueel vermoeden van geweld, zelf over de situatie bevraagt.

Zorgverleners zijn soms echter terughoudend om in dergelijke situaties op te treden, bijvoorbeeld wegens het gebrek aan een passende opleiding of duidelijke richtlijnen. Het UN-MENAMAIS-onderzoek illustreert de handelingsverlegenheid die onder meer voortkomt uit de beperkte richtlijnen van de medische code van deontologie. Uit het onderzoek blijkt ook dat minder dan de helft van de artsen een specifieke hulpverlening aanbood aan hun laatste pati√ęnt, slachtoffer van seksueel geweld.

Zelfs wanneer artsen deze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen opnemen, rijzen er vele vragen over hoe het slachtoffer bij te staan. Ze worstelen met vragen als ‚ÄúWat zijn de tekenen waar ik op moet letten? Wat kan ik doen als ik tekenen zie of vermoed van seksueel geweld, huiselijk geweld of genitale verminking? Welke zorg en advies kan ik het slachtoffer bieden? Wanneer rechtvaardigen signalen een ingrijpen van buitenaf? Hoe kan ik de relatie met het slachtoffer en diens familie zoveel mogelijk in stand houden terwijl ik hulp bied en, indien nodig, ingrijp om de veiligheid te waarborgen?‚ÄĚ

Het Instituut en de Orde der artsen hebben, in samenwerking met prof. dr. Tom Goffin (UGent), drie handleidingen uitgewerkt om beroepsprofessionals te informeren over de stappen die ze, met oog voor hun deontologie, kunnen ondernemen om slachtoffers van gendergerelateerd geweld bij te staan. Deze handleidingen zetten de meldcodes betreffende ‚Äėseksueel geweld‚Äô, ‚Äėvrouwelijke genitale verminking‚Äô en ‚Äėhuiselijk geweld‚Äô om in een duidende tekst.

De handleidingen bieden een breder en praktijkgericht kader met diverse, concrete tips voor zorgverleners over hoe een gesprek met een vermoedelijk slachtoffer aan te knopen, hoe ze kunnen handelen binnen de grenzen van het beroepsgeheim, maar ook de instanties naar waar ze slachtoffers kunnen doorverwijzen, en nog veel meer. Op die manier trachten ze een antwoord te bieden op de verschillende vragen die artsen zich kunnen stellen bij (potenti√ęle) slachtoffers van geweld.

138 – Handleiding meldcode partnergeweld

139 – Handleiding meldcode seksueel geweld

140 – Handleiding meldcode vrouwelijke genitale verminking

Meldcode_seksueel_geweld_nl

Meldcode-partnergeweld_nl

Meldcode-vrouwelijke-genitale-verminking_nl

Zipster is een¬†digitaal doorverwijzingsplatform¬†dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van pati√ęnten naar¬†lokale welzijnsactoren.

Op basis van een¬†psychosociale bevraging¬†van de pati√ęnt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de pati√ęnt¬†detecteren¬†√©n een¬†doorverwijzing initi√ęren¬†naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.

Website Zipster

Wat kan Zipster voor jou als zorgverlener betekenen?

***

Op 21 september organiseerden de vier Eerstelijnszones van Antwerpen een online infosessie over interprofessionele samenwerking in gezondheidszorg en welzijn.

Topics :
Toelichting door prof. dr. Tsakitzidis over ‘verbindend (samen)werken’.
Gebruikersuitleg rond het digitaal doorverwijsplatform ‘Zipster’ door Stijn Coolbrandt

Hoe toegang krijgen tot Zipster als zorgverlener of organisatie.

 

Herbekijk de infosessie hier

Blanco Voorschriftbriefjes 105 x 210 mm

We hebben deze informatie ontvangen van een collega. Indien er nog contactgegevens zijn, stuur deze gerust door aan de coördinator.

Drukkerij Werminval

Klipperstraat 1 I 2030 Antwerpen
Tel.: 03 541 06 11 I drukkerij@stroommaatwerk.be

Omschrijving : Blanco blaadjes
Formaat : 105 x 210 mm
Papier : print speed 80 gram
Afwerking : snijden en verpakken
Verpakking : handzaam in dozen
Levering : afhaling door klant
Prijs (informatie maart 2022):

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 10.000 ex. ‚ā¨ 163,21
¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 5.000 ex. ‚ā¨ 90,79
¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 7.500 ex. ‚ā¨ 126,44
Prijzen : geldig gedurende acht weken na offertedatum en excl. BTW
Betaling : binnen 30 dagen netto

Het zinloos attest

Zinloze attesten zorgen voor een grote belasting voor de artsen, waardoor ze minder tijd hebben voor hun kerntaken. Ook voor de pati√ęnt brengen deze attesten vaak onduidelijkheid, tijdverlies en frustraties met zich mee. Genoeg van zinloze attesten, lees er hier meer over.

Ludieke protestactie. Plaats de “blauwe krokodil” banner in je handtekening”:

Banner 1: de blauwe krokodil”

Banner 2: de blauwe krokodil